Forsiden - Home
Parrets Epitafium hänger i Holmens kirke
til höjre for alteret, mellem to vinduer, over en dör.

Læs mere om Epitafiet

Peders Foräldre
Margrethe Thomasdatter Daabelstén
död af pest 29.aug.1711
Peder Jochumsen Wielandt 1653 - 31.dec.1702
Islandsk Köbmand, skibsreder
En "Islandsk Købmand" maatte betale store afgifter til kongen. Der var baade "slagterhavne" og "fiskerhavne", hvorfra udførtes kjød og huder, fiskeprodukter og tran. Til gjengjæld forsynede de islandske kjøbmænd den indfødte befolkning med industrivarer.
Besög Karen Dobbelsteen, som maaske var Margrethes faster.
Peder W. var i mange aar forpagter af Rødefjord, en af østkystens slagtehavne. Enken overlod forpagtningen til Niels Hendriksen og en medinteressent. Da hun døde opstod tvist mellem interessent og arvinger, deriblandt litterat og bogtrykker Joachim Wielandt.
Niels Hendriksen blev alene forpagter for 1170 Rdl.
Joachim Pedersen Wielandt, marts 1690 Thomas Wielandt, död som dreng
Cathrine Marie Wielandt
gift 1719 med en Islandsk Købmand Peder Windekilde.
Margrethe Elisabeth Wielandt födt 1697
gift med auktionsdirektör i Christiania Rasmus Bartholin
3-4 dötre og 2 sönner
Johan Friederich Bartholin 1722, Justitsraad i Oslo
Albert Peter Bartholin 1724, Justitsraad i Oslo
Christoffer Wielandt 1699 - 1711
död af pest
Peter Wielandt 1701 - 1711
död af pest
Under pesten i 1711 rejste Ludvig Holberg ud af København til Falster, hvor han traf
Marie Grubbe, som havde koncession paa färgefarten over Grønsund mellem Falster og Møn.
Palle Lauring : Dronninger - Høst og Søns Forlag 1981 - ISBN 87-14-28148-1
Kilde: Slägten Wielandt 1911 og Inger Søe 2003
Epitafium: Birger Nolsøe Wielandt - närbillede: Inger Søe 2009