Forsiden - Home
Jokum var sön af Christoph Wielandt ca.1585
Gammel Bayersk adelsslägt, som 30-aarskrigen maa
have ruineret, for han virkede som köbmand i Nürnberg.
Besög borgruinen Wielandstein og Wielandhöfe (Wellheim).
Ifölge kancelliraad Joachim Wielandt (1690-1730),
som fandt vaabenskjoldet paa forsiden,
tilhörte det Wieland v. Vohburg

Wieland er et almindeligt navn i Sydtyskland. Der er ikke
paavist nogen forbindelse mellem vores gren og en adelig familie.

Ukendt Jokum Wielandt, ca 1610 - 1681
födt i Nürnberg, död i København

Kong Christian IV's skomager. Oldermand for Garverlauget og/eller skomagerlauget.
Han var en af de 4 skomagere, der 1650 fik kgl. ret til at "brände" Karduan.
"Stod paa volden 1659" med to svende og to drenge, som han selv beväbnede.
Wielandt ejede et garveri udenfor Vesterport i København og en ejendom i Closterstræde med "Leywoning".
Ejendommen er i 1661 vurderet til 370 Rd., den nästhöjeste vurdering i gaden. I vurderingen staves navnet "Jochum Wylandtz".
Jokum Wielandt blev begravet i Hellig Geist Kirke (Hellig Aands Kirke paa Strøget i Kbh.) sydende nr.32 hvor Knud Windekilde i 1757 ogsaa begravedes (slägtning til Inger Windekilde, gift med kancelliraad Joachim Wielandt 1690-1730.)
Jokum havde en bror, Samuel Wielandt, som ogsaa kom til Danmark.
Christoffer Jokumsen Wielandt 1647 - 1729 Peder Jochumsen Wielandt 1653 - 1702
Elizabeth Jochumsdatter Wielandt
gift med Niels Svenssøn, död 1706
guldsmed i Kbh.
Samuel Wielandt, död 1690
byfoged i Varde, gift 1684 med
Maren Laursdatter, borgmesterdatter
Karen Jokumsdatter Wielandt
Gift med borgmester Peder Blankenborg i Odense
1 sön, Jacob Blankenborg
Karen Achtonia Jokumsdatter Wielandt
Gift med borgmester Jacob Jørgensen i Faaborg.
Maaske er Karen Achtonia som enke efter borgmester
Blankenborg senere gift med Jacob Jørgensen
Den Karen, som var gift med Jacob Jørgensen var
sandsynligvis ikke datter af Jokum. Se rettelsesblad.
Kilde: Slägten Wielandt, 1911, Sjæll.Reg. 22 Fol.462 og 32 Fol.259
Birger Nolsøe Wielandt 2008