Til Forsiden - Home
Joachims Foräldre
Inger Windekilde, enke, gift 1714, död 1755 Joachim Pedersen Wielandt mar.1690 - 18.dec.1730
Han var Cancelliraad og bogtrykkeriejer i Köbenhavn og den förste udgiver af den nuvärende Berlingske Tidende, da kaldt "Extraordinaire Relationer". Privilegium af 22.nov.1720 paa fremsendelse med kgl. post ... for sig og arvinger for stedse. Denne ret solgtes af enken 1748 til E.H. Berling.
Cancelliraaden bemärker i en skrivelse til Universitetet, at een af hans familie, Borgmester i Malmö, er bleven henrettet paa torvet i Malmö for sin troskab mod den danske sag (Konge)
Borgmesteren var Batolomæus Michelsen Haagen, hvorledes familieskabet er vides ikke.
Joachim W. og Ludvig Holberg var studenter sammen paa Borchs Kollegium, de kunde ikke saa godt med hinanden og drillede hinanden. Holberg karrikerede W. i Peder Paars som "tyske Jokum" og W.'s kone som Arianke Bogtrykkers i Barselstuen. W. hævnede sig ved at trykke og sælge nogle af Holbergs bøger.
Københavns ildebrand i 1728 ruinerede ham fuldstændigt og han døde knap to aar efter i 1730.
Se ogsaa Dansk Biografisk Lexikon
Thoma Margrethe Wielandt 4.apr.1714 Johan Wielandt 18.okt.1715 Anna Cathrine Wielandt 1730, död som späd
Kilde: Slägten Wielandt 1911, Bricka: Dansk Biografisk Leksikon
Stolpe: Dagspressen i Danmark, 3. bind 1881 og flere andre steder.
Inger Søe 2003