Karen Achtonia Jokumsdatter Wielandt Gift med borgmester Jacob Jørgensen i Faaborg. Måske er Karen Achtonia som enke efter borgmester Blankenborg senere gift med Jacob Jørgensen

Ifølge de oplysninger jeg er præsenteret for, nemlig Personalhistorisk Tidsskrift 1991 - 112. årgang Gregers Hansen, side 18, så hedder hun Karen Henningsdatter Achton (født 10 Nov. 1660), gift 10 Sep. 1679 med borgmester og købmand Jacob Jørgensen i Faaborg, død 4 Sep. 1746 og er datter af Henning Christensen Achton g. m. Mette Eriksdatter.

Jacob Jørgensen, født 7 Mar. 1616, død 9 Mar. 1713, blev 30 Aug. 1676 gift 1. gang med Karen Jørgensdatter, som døde 1678. Jacob Jørgensen blev gift 10 Sep. 1679 med Karen Henningsdatter Achton. Eftersom borgmester Jacob Jørgensen døde 1713, og Karen Henningsdatter Achton døde 1746, så var hun enke i 33 år.

Desværre er der detaljer som "mudrer billedet en hel del", især fordi Karen Jørgensdatter, foruden Jacob Jørgensen, også skal have været gift med en Jørgen Pedersen, og sidstnævnte er uden personlige data i øvrigt, men hun skal have fået 5 børn med sidstnævnte, hvilket kun have været muligt hvis han var Karen Jørgensdatters 1. mand. Jeg anser 5 fællesbørn i perioden 1676 - 1678 for usandsynligt.

I øvrigt skal Karen Jørgensdatter have været datter af købmand i Faaborg, Jørgen Thomsen.

Kilden skal fortsat være: Personalhistorisk Tidsskrift 1991 - 112. årgang Gregers Hansen, side 18.

I Karen Henningsdatter Achton's ægteskab med Borgmester og købmand i Faaborg Jacob Jørgensen, skal der i perioden 1681 - 1692 have været mindst 4 børn

Retur til Jokum Wielandt

(Karen \ Cathrine Jacobsdatter, gift med Ulrik Mogensen (Wiberg - 757.8, og Giessing 2.II.211, Anna Sophie Jacobsdatter gift med Jens Madsen Faber (Sognepræst i Gislev-E.), Jørgen Jacobsen gift med Cathrine Marie Wandal, og Didrik Jacobsen Achton, gift med Armgot Sophie Marcusdatter Monrad, formentligt gift 1. gang med Anna Cathrine Morville, men også her mangler data.

Da jeg i hvert fald i øjeblikket synes at kunne udelukke noget slægtskab, så vil jeg nok droppe videre eftersøgning indtil videre.

10.feb.2003
Med venlig hilsen
Ejvind A. Christensen
6520 Toftlund
E-mail: ejvind@varla.dk