Forsiden - Home
Karen var datter af
Jens Thomasen Dobbelsteen
ogsaa kaldet Jens Toms°n aff Malm°.
Af Tysk slńgt.
Karen (Karne) Jensdatter Dobbelsteen Poul Christensen Hersl°f - d÷d efter 1687
sandsynligvis f÷dt i Herslev, Roskilde amt
Efter 1642 k÷bte han en k÷bmandsgaard
paa Vestergade i K°benhavn.
Bes÷g Margrethe Thomasdatter DaabelstÚn
som maaske var datter af Karens bror Thomas
og ogsaa gift med en Islandsk k÷bmand.
Islandsk k÷bmand i K°benhavn, dvs. han tilh÷rte,
ligesom svogeren Thomas Jensen Dobbelsteen,
den kreds af velstaaende k÷bmńnd,
der havde monopol paa handelen med Island.
Margrethe Poulsdatter Hersl°f ca.1640 Appelone 1648. D÷bt i Vor Frue kirke i Kbh.
Kilde : Kent Carlson : Sophie-Thers.pdf 7.generation 66 67